Orvelin Fastigheter ingår i Orvelin Group AB, en privatägd koncern som är verksam inom tre områden: handel, fastigheter samt investeringar. Koncernen bedrivs i hel- eller delägda dotterbolag med sammanlagt omkring 400 anställda. Totalt omsätter koncernen cirka 1,4 miljarder kronor och huvudkontoret ligger i Strömstad.

 

Orvelin Group Hemsida »